O FIRMĚ

      Firma Oční Optik Marta Novotná byla založena paní Martou Novotnou v roce 1992. Díky spokojenosti
našich stálých  zákazníků, naší spolehlivosti  a odbornosti  se Vám můžeme  věnovat  i  dnes .V současné
době pokračuje  v rodinné tradici i  dcera  Martina,  již jako  2. generace  spolehlivosti  a  pracovitosti. Brýle
pro Vás zhotovujeme  již  více než 25 let a  vždy  se  budeme   snažit uspokojit  Vaše  přání  a  požadavky.
     V roce 2007 obdržela naše firma cenu "Spokojený zákazník Ústeckého kraje", kterou uděluje,ve spolu-
práci s hejtmanem Ústeckého  kraje, Sdružení českých spotřebitelů.
     V roce  2014 byla  firma  Oční Optik Marta Novotná nominována v soutěži "OPTIKA ROKU 2014",
kterou pořádá agentura Iva Production Agency s.r.o., a které se zůčastnilo 961 optických provozoven
z celé České republiky, mezi prvních deset. Finále se uskutečnilo na charitativním koncertu  5.června 2014
v Betlémské kapli v Praze.
   V roce 2015 se podařilo tento úspěch navázat a firma se dostala opět dostala mezi 10 nominovaných,
tentokrát  se  soutěže  zúčastnilo  1147 optik.  Finále  soutěže se  uskutečnilo  při  charitativním koncertu
Daniela  Hůlky a Lubomíra  Brabce  21.května v  Břevnovském  klášteře  v Praze.  Koncert  se  konal na
podporu aktivit studentů konzervatoře Jana Deyla pro nevidomé.
   V roce 2019 zopakovala firma úspěch z roku 2007 a opět převzala  z rukou hejtmana ústeckého kraje
ocenění  "Spokojený zákazník Ústeckého kraje",  kterou uděluje Sdružení českých spotřebitelů.