Dne  17.10.2019  převzazala   naše  firma  z  rukou   náměstka  hejtmana  Ústeckého  kraje
Ing. Zdeňka Matouše již po druhé  cenu  "Spokojený zákazník Ústeckého kraje", kterou  uděluje,  ve
spolupráci s hejtmanem Ústeckého  kraje, Sdružení českých spotřebitelů. Oceněno  bylo  15 firem
z  různých   oborů   podnikatelské   činnosti. Tato cena  má  pro naši  firmu  velký  význam  protože,
za období  2001 -  2018 bylo v  České  republice  uděleno pouze 1200  těchto  ocenění.  Firma  také
získává   licenci  na užívání značky  " Národní  cena českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK"
na dobu dvou let.