Marta Novotná, hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS
      Dne 16. listopadu 2022 byly na Krajském úřadě Ústeckého kraje slavnostně vyhlášeny výsledky 22. ročníku Národní ceny „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“.  Mezi 21 podnikateli, kteří toto prestižní ocenění letos obdrželi je i rodinná Oční optika Marty Novotné se sídlem v Teplicích a Bílině. Ve výčtu 270 subjektů v Ústeckém kraji, které od počátku vyhlašování této ceny uspěly, je to již po třetí, kdy Optika paní Novotné titul získala. Poprvé to bylo v roce 2007, poté v roce 2019 a nyní.
      Cenu Spokojeného zákazníka uděluje na dobu tří let Sdružení českých spotřebitelů z.ú. na základě skutečnosti, že subjekt který toto ocenění získal, poskytuje své produkty a služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitele.
      „Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě.“ řekl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, pod jehož záštitou udílení proběhlo a který osobně ceny oceněným předával.
       Paní Marta si titulu velice váží a prostřednictvím těchto řádků děkuje všem spokojeným zákazníkům a vstřícným spolupracovníkům, díky kterým toto ocenění získala.