MĚŘENÍ ZRAKU

             Měření zraku, stejně jako aplikace   kontaktních čoček,   provádí  OPTIK - OPTOMETRISTA,
který je schopen práce na vysoké odborné úrovni.  Kvalitní měření trvá,  podle závažnosti oční  vady,
15 až 30 minut. Vyšetření zraku provádíme na vyšetřovací  jednotce vysoké  kvality značky TOPCON.
Nejdůležitější  a nejpřesnější  část  měření  zraku nastává teprve se zkušební obrubou a  zkušebními
skly. OPTOMETRISTA klade řadu otázek, ne proto, že by  byl příliš zvědavý, ale  protože, že  jedině
tak je schopen udělat si z Vašich odpovědí představu  o tom, co a jak vidíte. Jako  jedna z  mála optik
Vám  také  nabízíme měření refrakce sportovních střelců. Pokud si po změření zraku  necháte u nás
zhotovit brýle, máte měření zdarma.

Informace o měření zraku a objednání:
provozovny: Bílina, Mírové nám.č48    417 823 821
                    Teplice, Čs.legií č.11        417 562 060

nebo  optik.novotna@volny.cz